Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Atık Türleri

Pil ve Elektronik Atıklar

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil denir. Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere “Atık Pil” denir.

Neler Atık Pildir?

Şarj edilemeyen (primer) piller (Alkalin, Lityum,Çinko)

 • Çinko piller: Tv kumandası, duvar saati gibi düşük güç gerektiren yerlerde kullanılırlar.
 • Alkalin piller: Kumanda, saat gibi aletlerin yanı sıra fotoğraf makinesi, tansiyon aleti oyuncak araba vb. araçlarda kullanıma uygundur.
 • Lithium (lityum) piller: Cep telefonu pili, tablet, bilgisayar ana kartlarında hafiza pili olarak, elektronik basküller de, şeker ölçüm cihazlarında, su sayaçlarında oto ve kapı kumandalarında kullanılırlar.

 

Şarj edilebilen (sekonder) piller (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion, Li-po, akü)

 • Nikel metal hidrit (Ni-Mh) piller: Şarjlı matkaplar, şarjlı el süpürgeleri ve acil aydınlatma panellerinde kullanılırlar.
 • Nikel metal hidrit (Ni-Mh) piller: Şarjlı matkaplar, şarjlı el süpürgeleri ve acil aydınlatma panellerinde kullanılırlar.
 • Lithium İon (lityum iyon) (li-ion): Mobil telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda, Elektrikli otomobillerde kullanılırlar.
 • Lithium polymer (lityum polimer) (li-po): Tablet bilgisayar, navigasyon gibi taşınabilir cihazlar için özel boyutlarda üretilip kullanılırlar.
 • Nikel kadmiyum (Ni-Cd) piller: Şarjlı matkaplar, şarjlı el süpürgeleri ve acil aydınlatma panellerinde kullanılırlar.

 

Cam Atık

Camın ana maddesi kumdur. Kum, soda ve kireç. Bu malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir.

Neler Cam Atıktır?

 • İçecek şişeleri
 • Konserve kavanozları
 • Reçel kavanozları
 • Sürahi
 • Bardak
 • Pencere camları
 • Araba camları ve farları
Kağıt Atık

Kağıt Atık

Bitki ve ağaçların yapısında bulunan selüloz maddesinin hamur
durumuna getirilmesi ile edilen üzerine yazı yazmak, baskı yapmak
gibi birçok amaç için kullanılan tabakaya kağıt denir. Kağıt; hacimli
madde olduğundan çöp dağlarına sebep olmaktadır. Ayrıca kağıdın
geri dönüşümü ile kullanılan hammadde miktarında önemli oranda
tasarruf sağlanması ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle
önemlidir.

Neler Kağıt Atıktır?

 • Kitaplar
 • Defterler
 • Yazışma Kağıtları
 • Gazeteler
 • Kese Kağıtları
 • Not Kağıtları
 • Karton Koli
 • Kağıt Peçete
 • Kağıt Ambalaj
Tıbbi Atık

Neler Tıbbı Atıktır?

 • Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
 • Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler
 • Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven vb)
 • Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)
 • Karantina atıkları
 • Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
 • Enfekte deney hayvanı ölüleri, organ

parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

 • Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik atıklar)
 • Biyolojik deneylerde kullanılan kobay ölüleri ve kalıntıları
 • Enjektör iğneleri
 • İğne içeren diğer kesiciler
 • Bistüriler
 • Lam-lameli
 • Kırılmış diğer cam vb. nesneler